the party of “Guilt” (Photographer: Κατωπόδης Σπύρος)

Ninos Mikelidis, Serafim Fyntanidis

Eleni Kotsoni, Evelina Papoulia

Zinos Panagiotidis, Maria Damanaki, Eleni Kotsoni

George Karamihos, Evelina Papoulia

Nikos Platanos, Andy Bargilly, Ninos Mikelidis, Serafim Fyntanidis

Kostas Seiradakis, Ninos Mikelidis, Evelina Papoulia, Nikos Arvanitis and half of Yiannis Tsortekis


About this entry